*sizes are approximate worth and 4keepers don't take responsibility for wrong size choice

*wymiary są wartościami przybliżonymi i uniwersalnymi, 4keepers nie ponosi odpowiedzialności za zły dobór rozmiaru